Actie:  diensten-/klussenmarkt              

“de Ontmoetingskerk”  in samenwerking met de Nicolaaskerk

Wij willen een diensten/klussenmarkt voor de komende tijd organiseren en hebben daar bij uw hulp nodig. De opbrengst van de diensten komt ten goede aan de nieuwe inrichting van straks onze nieuw verbouwde kerk. Er liggen intekenlijsten op de tafel van beide kerken,  waar u een dienst/klus kunt invullen die u zou willen aanbieden. Ook is het mogelijk om u telefonisch / per email op te geven als aanbieder aan onderstaand contactpersoon.

Voorbeeld van een dienst/klus verlenen:
Gras maaien,
huishoudelijke klussen,
taart bakken,
auto wassen,
mantelzorger voor bepaalde tijd,
verstelwerk,
strijken
en zo zijn er meerdere diensten mogelijk, vult u het zelf maar in!

Wij zullen daarna deze aangeboden diensten op een papieren bloem schrijven met uw gegevens en deze in een boom hangen die in een ruimte van zowel de Ontmoetingskerk en Nicolaaskerk zal komen te staan. Degene die een dienst vraagt kijkt in de boom en haalt er die bloem uit waar de dienst op staat waar hij/zij gebruik van wilt maken. U kunt dan zelf contact opnemen met de aanbieder.                                                                                                                  

U kunt ook op een andere wijze gebruik maken van de aangeboden diensten via een adressenlijst van de aanbieders die zowel  in de kerkbladen als op de website vermeld zullen worden. De gebruiker bepaalt zelf hoeveel geld deze dienst waard is en geeft zijn/haar bijdrage in een gesloten envelop aan de aanbieder ten bate van het goede doel. De aanbieders kunnen de bijdragen afgeven bij Marga Dijkstra die zorgt dat de gelden op de rekening van de kerk komen. Er zijn aanbieders die een maaltijd of een taart bereiden of  jam maken hiervoor staat een vaste prijs die aangegeven staat op de bloem.

We willen deze actie graag breder bekend maken en zijn dan ook blij met de spontane reactie van Pastoor Felie Spooren van de Nicolaaskerk om deze dienstenmarkt ook in het Parochieblad aan te kondigen en de intekenlijsten voor aanbieders in de kerk neer te leggen, zodat er veel mensen van de diensten gebruik kunnen maken en onze actie kunnen steunen.                                                                                                                                                                                           
Zo krijgt deze actie niet alleen een financiële steun, maar ook een sociale kleur: OMZIEN naar elkaar! Doet u mee?  

Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

Piet Boone en Marga Dijkstra.

Contactadres: Marga Dijkstra                                                                                                                                                        
Rietvink 18                                                                                                                                                                                          Valkenswaard                                                                                                                                                                                    
Tel: 06-51472395                                                                                                                                                                              
Email: m.dijkstrabron@telfort.nl

Wilt u een steentje bijdragen voor de inrichtingskosten van onze Kerk: 
Koop dan onze heerlijke zelfgemaakte jam voorzien van een mooi etiket met ons gebouw er op.  Bosbessen, Aardbeien, Pruimen, Ananas, Druiven, Citroen, Aalbessen en Gemberjam.              
Kosten 4,50 euro per pot
Als u niet in de gelegenheid bent om naar de Kerk te gaan  dan kunt u bellen of mailen dan kom ik de jam graag bij u thuis brengen! Zie contactadres Marga Dijkstra hierboven.

Mocht u rechtstreeks een bijdrage voor de Renovatie willen overmaken dan kunt u dat doen op banknummer NL34 RABO 0373 7077 54