Verdiepings- en Ontmoetingsmiddag (VOM)


De laatste VOM-middag van dit seizoen nadert al weer. Voor woensdagmiddag 12 juni hebben we de heer Marius van Weel in de Ontmoetingskerk uitgenodigd. Hij zal ons vertellen over zijn pelgrimstochten naar Santiago de Compostella in Spanje.
Pelgrims uit alle delen van de wereld kiezen hun route om tenminste één maal in hun leven "El Camino" naar het graf van de apostel Jacobus te volbrengen.
Van oudsher hebben bedevaarten een religieus karakter: pelgrims reisden naar een pelgrimsoord om daar aanwezige relikwieën te vereren. Of men ondernam een pelgrimstocht vanwege een aan God gedane belofte of als boetedoening.
Ook nu spelen religieuze of levensbeschouwelijke motieven nog vaak een belangrijke rol, maar er zijn vele andere beweegredenen die mensen doen besluiten om een pelgrimstocht te ondernemen, zoals het aangaan van een fysieke uitdaging of om geestelijk en mentaal tot rust te komen.
We zullen graag van Marius vernemen wat zijn motieven zijn/waren om verschillende malen naar Santiago te lopen.

Zijn verhalen zullen geïllustreerd worden met beamerbeelden.

Het belooft een bijzondere afsluiting van het VOM-seizoen te worden.
We zullen u dan ook graag op 12 juni om 14.00 uur met een kopje koffie of thee in de Ontmoetingskerk verwelkomen.
Tot dan!


De VOM-commissie
Gé Bolt            (tel.040-2017418)
Nia Michiels    (tel.040-2016391)