Home | Kerkdiensten | Combinatie De Kempen | Kerkblad | Activiteiten | Meditaties | pagina terug
 


AGENDA

 

donderdag 10 oktober 9.30 uur  Interkerkelijk Vrouwencontact Eindhoven (IVE)
                                                 Inloop vanaf 9.00 uur
                                                 Ds. Mirjam Kollenstaart  zal spreken over ‘God ontmoeten in het gewone’
                                                 Schootskwartier, Schootsestraat 47, Eindhoven
                                                 Info: www.ive-ontmoeting.nl

zondag 20 oktober 17.00 uur      Evensong in de Cathrien

 

Een totaaloverzicht van de activiteiten in de Kempengemeenten voor het hele seizoen
is op een afzonderlijke pagina opgenomen Lees hier.

Exemplaren van KempenKerken Actief zijn verspreid onder de gemeenteleden en verder nog in de kerk verkrijgbaar