Uitnodiging

Na een grondige renovatie willen wij onze Ontmoetingskerk opnieuw in gebruik nemen.

Dit zal gebeuren in een feestelijke viering op zondag 8 december a.s. om 15.00 uur.Aansluitend is er gelegenheid om het gebouw te bekijken en elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij nodigen u van harte voor deze gelegenheid uit.

Namens de kerkenraad,

 

Henk Luijmes, voorzitter

Marina Staas, scriba

 

Wij stellen het op prijs als u wilt laten weten of u komt. Dat kan via e-mail: scriba@pgvalkenswaard.nl