BIJ DE COLLECTEN


Zondag 1 november: Zending: IndonesiŽ-Kerk met vrouwen in de hoofdrol
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen!

Zondag 8 november:  Bloemenfonds

Onze gemeenteleden zijn telkens weer blij verrast als zij de bloemen ontvangen en mede namens hen heel hartelijk bedankt! 

Zondag 22 november:  Pastoraat: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord.
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft Protestantse Kerk materialen en trainingen ontwikkeld. Zoals de training ĎLeiding van uitvaartení, waar ingegaan wordt op wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart, zoals het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeŽnbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.
 
Zondag 29 november:  Landelijk Missionair werk
Jezus Christus inspireert tot een liefdevolle betrokkenheid op anderen. Een missionaire gemeente (kerk) zal dus niet alleen de belangen van haar eigen leden op het oog hebben, maar ook die van de mensen in haar omgeving. Vanuit een vertrouwen op de vernieuwing die God brengt wil zij liefde tonen, ook als mensen in de omgeving echt anders zijn, bijvoorbeeld qua cultuur, religie of overtuigingen.
Deze liefdevolle betrokkenheid is niet automatisch in ons aanwezig, maar kan in ons groeien onder invloed van het goede nieuws over Jezus en de invloed van Zijn Geest.   
Deze betrokkenheid wordt zichtbaar in hoe we met mensen omgaan. We luisteren naar anderen en leren van hen, we zijn gastvrij en openen ons hart. We zetten ons in - ieder met zijn of haar eigen gave - voor hen die het moeilijk hebben en ten bate van een wereld vol rechtvaardigheid en shalom. We bidden ĎUw koninkrijk komeí en vertrouwen dat God al aan het werk is om moeilijke situaties te veranderen. Als de mogelijkheden zich voordoen spreken we op een respectvolle manier over Jezus Christus en de liefdevolle God die hij openbaart, zodat mensen zelf het geheim van het goede leven kunnen ontdekken. Uw gave is welkom!.

Zondag 6 december: Open House of Ramle IsraŽl

OPEN HOUSE Center in Ramle werd opgericht in 1991 om de vrede en het samenleven tussen IsraŽlische Arabieren en Joden te bevorderen in deze gemengde stad met 75.000 inwoners, waarvan 22% Arabieren. De Joods-Arabische verhouding in Ramle loopt parallel met de Joods-Arabische verhouding in de staat IsraŽl in het algemeen, waardoor Ramle een microkosmos van het land wordt. OPEN HUIS is een nog kleinere microkosmos, want de twee families die daar voor en na 1948 hebben gewoond, vertegenwoordigen de twee naties die aanspraak maken op het land IsraŽl / Palestina.
OPEN HUIS heeft twee onderling verbonden doelen: educatieve en sociale kansen bieden aan Arabische kinderen en hun families via ons Centrum voor de Ontwikkeling van het Arabische Kind ; en om een ​​plaats van ontmoeting en samenwerking te zijn tussen Joden en Arabieren in het Ramle-Lod-gebied via ons Centrum voor Joods-Arabische CoŽxistentie.
Wilt u meer weten over Ramle IsraŽl, kijk op  https://www.friendsofopenhouse.co.il/