LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN IN DE ADVENT- EN KERSTTIJD  2018

Het thema dit jaar is: De wereld omgekeerd

Als symbool in het bloemstuk is gekozen voor een spiegel.
In de spiegel zie je in eerste instantie dat wat verborgen is.
De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk verbonden zijn met het leven.
Hoe dichter we bij Kerst komen des te minder gebroken stukken er zijn en het licht breekt door.Op de eerste adventszondag gaat over het visioen van vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien - waar je alleen voor jezelf leeft zie je weinig bloemen. Maar daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde uitbundig
 
Dromen van vrede de wereld omgekeerd zien
wat licht brengt doet wat gedaan moet worden
heelheid in een gebroken wereld


Aankondiging van de geboorte van Jezus
Op de tweede zondag van Advent horen we hoe de engel GabriŽl Maria  komt vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
In de schikking zien we de lelie die staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem als symbool voor het ontvangen van Gods Geest. Met een bijl worden harten open gebroken, de schors symboliseert het openbreken van de gelofte.
 
De hemel raakt de aarde
waar harten worden geopend
voor het wonder van Gods komen
onder de mensen altijd weer 
raakt de hemel de aarde

Maria en Elizabeth

Op de derde zondag van de advent is de kleur  roze; midden in de donkere dagen breekt er al iets  van Gods licht door. We horen over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.
De bloemen in de schikking  maken de verbinding tussen deze twee vrouwen zichtbaar. De ruwe rots symboliseert de aarde.

De hemel raakt de aarde
Waar mensen elkaar ontmoeten
Gods licht  zichtbaar wordt
In woorden van zegen
Daar raakt de hemel de aarde


De naamgeving van Johannes

Op de vierde zondag van de advent horen we over de geboorte van Johannes. Zacharias krijgt weer stem en zingt een uitbundig loflied. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen  van de verstening  waarin Zacharias gevangen zat.

De hemel raakt de aarde
Johannes is zijn naam
Wegbereider om onze voeten te kunnen zetten 
Op de weg van vrede
Daar raakt de hemel de aarde


Kerst 25 december

Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is komen te wonen, gesymboliseerd in de uitbundige witte schikking

De hemel raakt de aarde
herders gaan op weg
ze zoeken wat engelen vertellen
ze openen zich voor het Kind van de belofte

God kom met Uw Geest
raak ons aan met Uw Licht