VOORTGANG VERBOUWING ONTMOETINGSKERK

 

We gaan van start!
Na gedegen oriŽntatie en uitvoerig overleg heeft uw bouwcommissie , in samenspraak met de gekozen aannemer BK Concept, besloten om in de week van 5 augustus aanstaande met de eerste werkzaamheden te beginnen.
De activiteiten die in fasen worden uitgevoerd, concentreren zich in eerste instantie op het verbeteren en moderniseren van keuken en toiletten en entree. Later in de planning is de aanpak van de kerkzaal en  belendende ruimtes voorzien. We gaan er van uit dat het totale project eind oktober kan worden afgesloten.  Tussen 5 augustus en eind oktober zal er een korte periode zijn dat de kerk, ook voor diensten, gesloten zal zijn. De kerkenraad beraadt zich voor de diensten gedurende die tijd, op een alternatieve locatie.
Het plan, zoals eerder aan u werd gepresenteerd en met u besproken tijdens de ingelaste gemeenteberaden, is exclusief interieur. Vervanging van stoelen, liturgisch centrum en eventuele verfraaiing  is pas daarna aan de orde.
De financiering van de verbouwing is grotendeels rond. Na uiterst zorgvuldige afweging van kosten is er toch een tekort voorzien van een kleine Euro 8000, -.
Verder moge duidelijk zijn dat, om stoelen, liturgisch centrum en verdere verfraaiing mogelijk te maken, er meer geld nodig is. We voorzien een bedrag van Euro 40.000,- om dat mogelijk te maken.
 
Uw bijdrage om deze tekorten weg te werken wordt zeer op prijs gesteld!! Banknummer NL34 RABO 0373 7077 54

Om het totale traject te doen slagen is het tevens noodzakelijk om met eigen mensen bepaalde activiteiten zelf aan te pakken. Zo is, met uitzondering van de kerkzaal, het totale schilderwerk gepland in eigen beheer. Voelt u zich fit en gemotiveerd, meld u aan !!
Uw bouwcommissie streeft naar maximale steun voor deze stevige operatie.
 
Namens Uw bouwcommissie
 
Jaap Pipping
Tel. 06 5020 6702