VOORTGANG VERBOUWING ONTMOETINGSKERK
 
De renovatie
De verbouwingswerkzaamheden voor de renovatie verlopen volgens plan. Op bepaalde punten is gedurende het proces bijsturing nodig maar die hebben vaak een financiële reden.
Hoewel we in eerste instantie geen middelen hadden om nieuwe stoelen aan te schaffen, bleek dat in de bijdrage van onze gemeenteleden € 10.000 uitdrukkelijk bestemd voor nieuwe stoelen. Daar kun je als bouwcommissie niet omheen en is er snel actie genomen om tot aanschaf over te gaan. Er is voor ruim € 13.000 aan nieuwe stoelen besteld (80 stuks). De levertijd is 10 weken wat o.a. tot gevolg heeft dat de opening van de vernieuwde kerk iets zal zijn vertraagd. Een ander gevolg is dat € 3000 minder besteed kan worden aan andere verbeteringen.
 
De inbraak die heeft plaats gevonden is ook van invloed. Al onze geluidsapparatuur is gestolen. Dit geeft enerzijds de mogelijkheid om een goede geluidsvoorziening aan te schaffen, wat gezien de afgelopen periode zeer belangrijk bleek te zijn. En anderzijds is dit een flinke financiële klap. Van de verzekering is niet veel te verwachten en de eerste offerte gaf € 11.000 aan. Omdat een goede geluidsinstallatie belangrijk is zullen we deze zeker aanschaffen. Echter wat we daaraan moeten uitgeven gaat ten koste van andere zaken. Het is dus een passen en meten en de bouwcommissie stuurt de laatste aanpassingen met continue een oog gericht op de totaalstand van de bijdrage door gemeenteleden.
Hoewel dit allemaal heel zakelijk klinkt, wat u natuurlijk ook van de bouwcommissie mag verwachten, mogen we met elkaar ook heel dankbaar zijn op de wijze waarop door u gereageerd wordt. Mede door uw donaties, eind oktober ruim € 45.000, maken we het met elkaar mogelijk om ons kerkgebouw een vitale uitstraling te geven.
 
Ook acties zoals de jamverkoop en de klusjesboom zullen naar verwachting een bijdrage leveren. Daarbij willen wij kijken of er behoefte bestaat om de oude stoelen voor € 15 te kopen. Voor wie van vintage houdt zijn dit mooie stoelen. We kunnen deze aanbieden zoals ze nu zijn of opnieuw geschilderd. We willen namelijk een aantal oude stoelen in de kleuren van de nieuwe stoelen laten schilderen voor gebruik in de 2 vergaderruimten en om in de kerkzaal bij te zetten als de nieuwe 80 stuks ontoereikend zijn bij speciale bijeenkomsten. Als er interesse is om te kopen, kunnen we een groter aantal laten opknappen. Aangezien opknappen € 50 per stoel kost, bieden we de opgeknapte stoel aan voor € 65.
Als er interesse is, laat dit dan weten aan één van de bouwcommissieleden.
 
Momenteel is een bescheiden groep mensen als verfploeg bezig om het vele schilderwerk te lijf te gaan. Wij hadden namelijk destijds om kostenredenen besloten het schilderen zelf te gaan doen wat ook positief zal bijdragen aan onze saamhorigheid. Als u enige verfervaring heeft en mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij de bouwcommissie.
 
De financiering van onze totale renovatie is niet makkelijk. Nu kunnen we altijd nog meer uit het fonds grootonderhoud halen dan oorspronkelijk aangegeven maar we kunnen ook geen onverantwoorde risico’s nemen.
Wat het College van Kerkrentmeesters nog wel overweegt is om gemeenteleden te vragen om voor bijvoorbeeld  de komende 5 jaar garant te willen staan voor een bepaald bedrag. Dus geen bijdrage nu te vragen maar indien in de toekomst een calamiteit aan het gebouw zich voordoet, zoals een te vervangen dak of een te vervangen CV-ketelinstallatie, wat uitgaat boven de aangehouden voorziening in het fonds groot onderhoud er een beroep kan worden gedaan op de door de gemeenteleden gegeven garantie. Op deze wijze kunnen we toch de verbouwing fatsoenlijk afmaken zonder te veel risico en zorgen over een mogelijke toekomstige calamiteit.
Als u daaraan mee wilt werken, laat u mij dat weten dan kunnen we dat verder uitwerken.
 
Fred Rijsdijk
Namens de Bouwcommissie en CvK