home | kerkenraad | uit de pastorie | diaconie | kerkrentmeesters | archief | pagina terug


Op deze pagina vindt u een selectie van de artikelen die in het laatstverschenen nummer van INZICHT zijn geplaatst.
Artikelen die langere tijd hun belang niet verliezen worden naar het archief overgebracht.


Verschijningsdatum laatstverschenen nummer:
13 juni 2020.
Het eerstvolgende nummer verschijnt 5 september 2020.
Kopij dient uiterlijk donderdag 20 augustus (voor 7 weken) op het redactie-adres ingeleverd te zijn, het liefst per e-mail.


Redactie
:
Leden   Telefoon
H.S.E. Funcke   2048660
H.J. Tiemens   2014882
Mw. A. de Zwart-Haijtema   2046109
Redactie-adres:
inzicht@pgvalkenswaard.nl  

INZICHT 2020

2020

Inleveren kopij

Verschijnen

5

20-08-2020

05-09-2020

6

08-10-2020

24-10-2020

7

26-11-2020

12-12-2020