VAN DE DIACONIE
 

Zelf gebakken cake van Anke van Kampen!


Anke bedankt voor het bakken van zoveel cakes!  Hopelijk kan het volgend jaar weer tijdens de Najaarsmarkt.

De Diaconie wil u allen  hartelijk bedanken voor het kopen van cake + jam; de totale opbrengst is 350,00 euro.

Er zullen zo nu en dan verschillende dingen op de kar van Marga staat, o.a Kerst-spulletjes, boeken, kaarten etc…  dit alles buiten i.v.m corona. De opbrengst is voor de Diaconie.

De diakenen,
Piet Boone en Marga Dijkstra