VAN DE DIACONIE


Steun de Diaconie in Coronatijd!

 

Beste gemeenteleden,
 
Graag vragen wij uw aandacht voor een onderwerp dat van groot belang is voor onze Diaconie. Wij vragen u om een gift om zo de hulpbehoevendheid van mensen met een hulpvraag te verminderen en ook de activiteiten in de kerk zoals het wekelijkse bloemetje, Paas- en Kerstattenties en zo voort te kunnen waarborgen. Afgelopen jaar konden wij niet onze jaarlijkse najaarsmarkt houden i.v.m. de renovatie van de kerk en zoals het er nu naar uit ziet, met de 1,5 m afstand, zal het ook dit jaar waarschijnlijk niet doorgaan en u weet dat de najaarsmarkt de grootste inkomstenbron is voor ďDiaconie in actieĒ, het fonds waaruit wij financiŽle noodhulp kunnen geven.
Zoals u heeft kunnen lezen in het kerkblad en nieuwsbrief, is er vanaf half maart geen wekelijkse collecte meer geweest. Dit alles door de coronatijd. Wij als diaconie hebben er voor gekozen om in de periode  tot 1 juni twee doelen te steunen. We hebben uit eigen financiŽle  middelen deze  doelen met 55,00 euro per week  gesponsord, dit is het gemiddelde bedrag van een collecte in onze kerk. Ook hebben wij 150,00 euro gedoneerd aan WE-Dommelen, daar wordt iedere vrijdag door Ruud van Haren voor zoín 60 alleenstaande ouderen een maaltijdsoep gekookt en door vrijwilligers aan huis bezorgd! Een prachtig initiatief! Onze financiŽle middelen zijn daardoor sterk verminderd.
U kunt u gift overmaken op bankrekening: NL61 RABO 0145 2355 05
 
Wij zijn heel blij als u de diaconie wilt steunen, grote of  kleine donaties alle beetjes helpen! Zo kunnen wij samen als gelovige gemeente andere mensen, die  door wat voor omstandigheden dan ook steun nodig hebben ďhelpen!Ē  Alvast onze hartelijke dank,  

Met vriendelijke groeten.
De diakenen,

 

Marga Dijkstra en Piet Boone