MEDITATIES

van Ds. A. van Andel

Stil zijn voor God
Koningen 19 vs 1 - 13
juli 2003
De wind was tegen hen
Marcus 6 vs 48
september 2003
.... die een wijngaard plantte
Mattheus 21 vs 33
oktober 2003
Gods aanwezigheid november 2003
Opeens stond een engel van de Heer bij hen
Lucas 2 vs 9
december 2003
Soms groet een licht van vreugde ...
Gezang 448
januari 2004
Laat mij als een kleine vogel schuilen
Psalm 61 vs 3
maart 2004
Wie is er niet als Thomas?
Johannes 20 vs 24 - 29
april 2004
Die in de hemel troont, lacht
Psalm 2 vs 4
december 2004
Lied van dromen en vergezichten
Eva's Lied 40
februari 2005
Van een engel en van hemelse dauw ...
Genesis 22 vs 11
april 2005
Over klokken gesproken ....
Psalm 8 vs 2
juni 2005
Ga naar de mieren, luiaard!
Spreuken 6 vs 6
juli 2005
Kleine bespiegeling november 2005
Jonge duiven in de herfst december 2005
De priester en de leviet
Lucas 10 vs 31,32
februari 2006
Een verlamde, door vier mensen gedragen
Marcus 2 vs 3
maart 2006
De rijke man en de hel
Lucas 16 vs 23
april 2006
Vrijheid is een groot goed . mei 2006
Pinkstermomenten juni 2006
Zij leven van de wind
Mattheus 6 vs 25 - 34
juli 2006
Broden en vissen
Mattheus 6 vs 38
september 2006
De herfst is een mooie tijd november 2006

Effata
Mattheus 7 vs 34

februari 2007
Tussen Pasen en Pinksteren mei 2007
De torenbouw van Babel
Genesis 11 vs 8
september 2007
Zie, je koning komt tot je
Mattheus 21 vs 5
december 2007
Maria Magdalena
Johannes 21 vs 1
maart 2008
In een eigen wereld...
Jesaja 49 vs 16

juni 2008

Huis op de rots oktober 2008

Paasgedachten....
Psalm 124

april 2009
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Romeinen 8 vs 31
oktober 2009
Hoop februari 2010
Ik draag u op vleugels van arenden
Exodus 19 vs 4
juni 2010
Uitvaartwensen november 2010
De Heilige Familie december 2010
De nacht van Pasen
Exodus 12 vs 42
april 2011
Filippenzen 2 vs 5-7a juli 2011
De doodgraver van Nan
Lucas 7 vs 11-12
november 2011
Trouw en toegewijd
Handelingen 2 vs 42
januari 2012
Marcus 8 vs 24 mei 2012