Laatste dienst van Schrift en Tafel voordat de verbouwing begint

 

Het is zondag 4 augustus 2019. Kerkgangers trotseren de groene containers bij de toegang van de Ontmoetingskerk aan de Julianastraat. Ongeveer vijftig personen gaan naar binnen om de viering van de Protestantse Gemeente bij te wonen, waarin wordt voorgegaan door de eigen predikant Ds. M.J. Kreeft.

Tekst Evert Meijs

Vanaf 5 augustus tot medio november wordt het interieur van het kerkgebouw grondig onder handen genomen. Bij de entree van de ontmoetingsruimte hangt een poster met het restauratieplan. Op een groot scherm in de kerkzaal is te lezen dat er veel diensten en klussen zijn, waarvoor vrijwilligers worden gevraagd. Een ‘renovatie-meter’ laat zien dat er nog extra geld nodig is voor meubilair, verlichting en een beamer.

Om klokslag tien uur komen de predikant, diakenen en de ouderling van dienst de kerkzaal binnen. De dienst gaat beginnen. Ouderling Henk Luijmes heet iedereen van harte welkom en kondigt alvast aan, dat er straks mededelingen komen omtrent de verbouwing. Daarna wordt lied 880 aangekondigd: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom. De aanwezigen slaan hun liedboek open en organist Cees Dobma zet met stemmige klanken het lied in. Het orgel is al gedeeltelijk ingepakt om zo veel mogelijk stof in het instrument te voorkˇmen. Achter een opvouwbaar scherm staat al wat meubilair opgestapeld, klaar om verhuisd te worden.

Prediker en tegenspeler Lukas

Predikant Ds. Kreeft stapt naar voren. Ze is gekleed in haar groene toga en heeft voor vandaag een groene stola omgehangen, versierd met korenaren en wijnranken. Ook zij heet iedereen welkom en vertelt dat ze op studie is geweest in Hoeven. In een kort gebed vraagt ze of God zijn ontferming wil blijven zaaien over zijn aarde, zodat het een goede schepping wordt. Op het projectiescherm verschijnt het nummer van het volgende lied. Daarna wordt Monique uitgenodigd om twee teksten voor te lezen; uit het boek Prediker en van de evangelist Lukas.

Dominee Kreeft geeft daarna een prachtige overweging waarbij Prediker gepersonifieerd wordt en samen met ‘tegenspeler’ apostel  Lukas in vakantiesferen in dialoog gaan. Het is muisstil in de kerk. Soms wordt er gegniffeld bij een komische situatie in de preek. Belangrijkste boodschap uit de overweging: “Doe naar vermogen wat je hand vindt om te moeten doen. Maar geniet ook van wat het leven geeft. Eet je brood met vreugde en drink je wijn met een vrolijk hart.”

Eerste advent

Ouderling Henk L. somt na de boeiende overweging enkele mededelingen op. Ze hebben hoofdzakelijk te maken met de komende renovatie. “Morgen start de verbouwing om de kerk 2019-proof te maken. Fase I wordt gebruikt om toiletten, keuken, hal, ontmoetingsruimte en vergaderzaal aan te pakken. In Fase II wordt de kerkzaal onder handen genomen, en hebben we onderdak gevonden in de zaal bij de Mariakerk”, aldus de spreker. “Het voorstel is om een feestelijke opening te laten plaatsvinden op de eerste advent”, zegt hij en eindigt met het vermelden van de bestemming van de bloemen die na de dienst zullen worden bezorgd. Nadat de collecte warm is aanbevolen, wordt de Dienst voortgezet met de gaven van brood en wijn.

Leuk thuiskomen

Op de tafel vˇˇr in de kerk staan prachtige zilveren schalen met stukjes brood. Ernaast schitterende bekers waaruit straks wijn gedronken zal worden. De organist speelt een passende melodie op de zwarte vleugel en enkele ogenblikken later worden brood en wijn rondgedeeld onder de kerkgangers. Het gebed Onze Vader wordt gezongen en de organist laat een stemmig muziekstuk horen van Franz Liszt.

Na afloop van de viering is er een aangenaam samenzijn en zegt dominee Kreeft: “Psalm 103 hadden we eigenlijk even vooraf moeten oefenen. Maar ja.” Ze vertelt over de warme gemeenschap van deze gemeente en over de 50 tot 85 personen die doorgaans aanwezig zijn. “Toen ik net terug kwam van vakantie, was het heel druk. Er kwamen veel mensen die we niet kenden, en die mij ook graag eens een keer wilden horen. Heel leuk thuiskomen!” ’n Enkele kerkganger deponeert nog wat voedingsmiddelen in een grijze tas, bestemd voor de Voedselbank. Op een tafeltje staan tientallen potjes jam. De opbrengst hiervan is bestemd voor de verbouwing, die de volgende dag om 07.00 u van start gaat.